Hatósági képzés

Növényvédelmi alaptanfolyam - "Zöldkönyves" tanfolyam (80 órás)

A képzés célja: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban törvény) és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23) FVM rendelet (továbbiakban rendelet) a növényvédő szerek vásárlását, forgalmazását és felhasználását képesítési előírásokhoz, engedélyhez köti, amelyet a 80 órás alaptanfolyamot elvégzők és eredményes vizsgát tevők kaphatnak meg.

A képzésen résztvevők tudása meg kell, hogy feleljen az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelvében rögzített kívánalmaknak.

Sikeres vizsga után kérelmezhetik a II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállítását a mindenkori igazgatási és szolgáltatási díjak befizetése ellenében. Az úgynevezett „zöldkönyv”-et kapja meg, melynek érvényesség 5 év

A képzés moduljai / tantárgyai

  • A kockázatértékelésen alapuló növényvédelmi technológiák
  • A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai
  • A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelmi követelményei, eszközei
  • A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása
  • A növényvédelem jogi vonatkozása
  • Növényvédő szer kijuttatásának technikája, kockázat elemzése

Képzés időtartama: 80 óra

A képzés részvételi feltételei:

  • nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
  • egészségügyi alkalmasság (orvosi igazolás)

A tanfolyam díja: 50 000 Ft (tartalmazza a vizsgadíjat és az ÁFA-t!!)

A tanfolyamok min. 12 fő jelentkezése esetén indulnak folyamatosan!

Részletfizetési kedvezmény van!