Engedélyezett képzéseink

 

OKJ képzések:

Aranykalászos gazda szakképesítés (OKJ száma: 31 621 02    E-000277/2014/A001)

Képzés célja:

Az Aranykalászos gazda mezőgazdasági képzés célja, hogy a tanfolyamot sikeresen elvégző, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdák tudásukat bővítsék a növénytermesztés, az állattartás és a kertészkedés területén. Az tanfolyam résztvevői a mezőgazdaság valamennyi ágazatában – az erdészetet kivéve – képesek lesznek jövedelmező termelésre, és szakszerű, anyag- és energiatakarékos termelési eljárások alkalmazására. A gazdák a mezőgazdasági OKJ képzés folyamán megtanulhatják és a gyakorlatban is elsajátíthatják a mezőgazdasági termelés szabályait és azok betartását. A 480 órás aranykalászos gazda képzés alatt a résztvevők olyan tantárgyakkal találkoznak, melyek a gyakorlati oktatással kiegészítve tökéletesen felkészítik őket a gazdálkodás során előforduló összes feladatra.

A képzés részvételi feltételei:

  • nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
  • egészségügyi / pályaalkalmasságot igazoló Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás

Tantárgyak: (szakmai követelménymodulok):

Tantárgyak: (szakmai követelménymodulok) összes óra
10997-16 Állattartás 144
10998-16 Növénytermesztés 144
10999-16 kertészeti alapok 80
11000-16 Mezőgazdasági géptan 40
11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 72
   összesen: 480

Vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E vagy C1+E kategória, B).

Képzési költségek (1 főre):

Tanfolyamdíj:          240.000 Ft + 35 000 Ft vizsgadíj

A képzés időtartama: 480 óra

A tanfolyamok min. 16 fő jelentkezése esetén indulnak!

Részletfizetési lehetőség van!

Méhész (OKJ 32 621 02     E-000277/2014/A002)

A tanfolyam jellege:                            szakképesítő

A képzés célja:

Olyan méhészek képzése, akik a szakmai ismeretek birtokában önállóan képesek a jogszabályi keretek közötti méhészkedésre, méhek vándoroltatására és egyéb méhészeti tevékenységekre. Ismerik és alkalmazzák a különböző termelési eljárásokat, figyelembe véve a hatályos élelmezési és egészségügyi előírásokat. Megtermelt termékeiket képesek eladni. Méhészetük vezetését és fenntartását el tudják látni a mindennapi gazdasági szabályozók követelményei szerint. Tevékenységükkel a természetben nem okoznak kárt, ismerik és védik a természeti értékeinket.

Képzés időtartama: 240 óra

A képzés részvételi feltételei:

  • nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
  • egészségügyi / pályaalkalmasságot igazoló Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás

Tantárgyak: (szakmai követelménymodulok):

tananyag összes óra
11040-12    A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek 8
10960-16    Vállalkozás, kereskedelmi alapok 32
11084-12    Méhbiológia, méhegészségügy 48
11041-12    A méhészet technológiája 64
11042-12    Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés 64
11043-12    A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás 24
        összesen: 240

Vizsgára bocsátás feltételei:

Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Képzési költségek (1 főre):

Tanfolyamdíj:          135.000 Ft + 35 000 Ft vizsgadíj

A tanfolyamok min. 16 fő jelentkezése esetén indulnak folyamatosan!

Részletfizetési lehetőség van!

Informatikai képzés

ECDL Select (E-000277/2014/D001)

A képzés célja:

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismeretek, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. Az ECDL kezdő számítógépes képzésen megtanulhatja használni a számítógépet, képes lesz egyszerűbb informatikai problémák megoldására, az irodai és a magánszféra számítógépes feladatainak ellátásra. Az ECDL képzésen megtanulhatja a Microsoft Windowst használni, képes lesz szövegszerkesztővel, táblázatkezelővel, prezentációkészítővel és képszerkesztő programmal dolgozni. Az ECDL tanfolyamon megtanulhatja az elektronikus levelezés és az internet használatát, megismerkedhet a legfontosabb webes szolgáltatásokkal és funkciókkal. Képes lesz egyszerű weboldalak készítésére. 

Képzés időtartama: 160 óra

Az ECDL vizsgák szervezése és lebonyolítása iskolánkban történik!

Modul Összes óra Elmélet Gyakorlat
1. Számítógépes alapismeretek 35 15 20
2. Szövegszerkesztés 20 5 15
3. Online alapismeretek 20 5 15
4. Prezentáció 15 5 10
5. Táblázatkezelés 25 8 17
6. Webszerkesztés 20 5 15
7. Adatbázis kezelés 25 5 20

Tanfolyam költségei:

  • 1-7 modul (ECDL Select): 80.000 Ft/fő + vizsgadíj és vizsgakártya
  • 1-4 modul (ECDL Base - régen Start): 51.000 Ft/fő + vizsgadíj és vizsgakártya

Vizsgadíj:

  • diákoknak 1.800 Ft/fő/modul
  • felnőtteknek 2.800 Ft/fő/modul

Vizsgakártya (egyszeri díj):

  • diákoknak 4.500 Ft (ECDL Base), 5.500 Ft (ECDL Select)
  • felnőtteknek 6.000 Ft (ECDL Base), 7.500 Ft (ECDL Select)

Bővebb felvilágosítás iskolánkban és WWW.ECDL.hu honlapon!