TELC nyelvvizsga

Miért érdemes Telc vizsgát tenni?

  • Államilag akkreditált, egynyelvű
  • (fordítási feladat nélküli)
  • Felvételihez, diplomázáshoz, munkavállaláshoz felhasználható
  • 20-nál több európai országában elfogadott nemzetközi nyelvvizsga
  • A vizsgakérdések szorosan a mindennapi életszituációkhoz kapcsolódnak
  • Vizsgázóbarát
  • Sikeres vizsgánál 2 bizonyítványt ad
    • (nemzetközi+államilag elismert)
  • Viszonylag rövid, áttekinthető feladatok, rövid szóbeli vizsga

Sikertelen alap-, vagy középfokú szóbeli/írásbeli részvizsga esetén a sikeres vizsgarészről kapható szóbeli vagy írásbeli típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány, felsőfokból jelenleg csak komplex bizonyítvány adható ki.

    a teljes vizsgát korlátlan alkalommal meg lehet ismételni
    a sikeres részvizsgához el kell érni a 60%-os minimum teljesítményt összpontszámban, illetve nyelvi készségenkénti a 40%-ot is

Vizsgajelentkezés menete:

A www.telc.hu weboldalon a vizsga helyszínének a "Hunkár Nyelviskola, Kiskunhalas" vizsgahelyszínt kell megjelölni azon vizsgázóknak, akik a Hunkár Nyelviskolában szeretnének nyelvvizsgát tenni.

A vizsgadíj befizetése a fenti esetben az alábbi bankszámlaszámra történik:

OTP Bank: 11732064-20065238-00000000

A közleménybe kérjük az on-line jelentkezés alkalmával kapott azonosító számot megadni.

A nyelvvizsga díjakról a www.telc.hu weboldalon tájékozódhat.

További információ a www.hunkarnyelviskola.hu weboldalon.