EBC*L - European Business Competence* Licence

Az EBC*L (European Business Competence* Licence) egy nemzetközi kezdeményezés az üzleti-gazdasági ismeretek elterjesztésére Európában. A munkahelyek jelentős részén ma már egyre inkább elvárásként fogalmazódik meg, hogy a munkavállalók rendelkezzenek a gazdasági életben, a közigazgatásban és az adminisztrációs munkában mindenképpen szükséges üzleti, gazdasági ismeretekkel. Olyan kompetens személynek legyenek, akik ismerik a vállalkozás gazdasági céljait, értik a közgazdászok használta szófordulatokat, valamint rendelkeznek a vállalkozói gondolkodás- és cselekvésmód megvalósításához szükséges alapismeretekkel - növelve ezzel a vállalkozás hatékonyságát.
Ezt felismerve jött létre 2002-ben Németországban az a vállalati kezdeményezés, mely a vállalatgazdasági ismeretek újraértelmezését, és egy egységes európai szabványrendszer felállítását tűzte ki célul. Neves, nemzetközileg elismert szakemberek megalapították tehát az EBC*L (European Business Competence* Licence) - magyar nevén Egységes Európai Gazdasági Oklevél - Kuratóriumát, mely a következő célokat tűzte ki maga elé:

Az EBC*L egységes képzési és vizsgáztatási rendszerével...

 • emelje az általános gazdasági tudásszintet a jelenlegi és a leendő munkavállalók körében
 • segítsen elsajátítani egy nemzetközileg versenyképes szaktudást
 • segítsen felébreszteni a szándékot minden korosztályban tudásuk bővítésére az élethosszig tartó tanulás jegyében ("life-long learning")
 • könnyítse meg az eligazodást a mindennapi életben

Az EBC*L vizsgát jelenleg 32 országban lehet abszolválni a Kuratórium által meghatározott, nemzetközileg szabványosított normák szerint, melynek során szigorú minőségi szabályoknak kell eleget tenni. Ez az egységes vizsgarendszer nagyban hozzájárul a vizsgázók tudásának Európán belüli könnyebb összehasonlításához.

Modulok

Az "A" modul ismeretanyagának elsajátításával...

...Ön ismeri a vállalkozás gazdasági céljait, és érti a közgazdászok használta szófordulatokat. Ezen ismeretek birtokában Ön egy kompetens kontaktszemély, aki rendelkezik a vállalkozói gondolkodás- és cselekvésmód megvalósításához szükséges alapismeretekkel.

Témakörök:

 • Mérlegfelépítés
 • Vállalati célok és mutatószámok
 • Költségszámítás
 • Társasági - gazdasági jog

A "B" modul ismeretanyagának elsajátításával...

...Ön tudja, hogyan kell gazdasági szempontok mentén projektek és vállalkozások számára üzleti tervet készíteni, érvelni, rendelkezik a költségvetés készítéshez elengedhetetlen know-how-val.

Témakörök:

 • Üzleti terv készítés
 • Marketing és értékesítés
 • Pénzügyi tervezés
 • Beruházási és gazdaságossági számítás

A "C" modul ismeretanyagának elsajátításával...

...Ön ismeri a vállalatirányításhoz szükséges eszközöket, azok részterületeit, valamint a hatékony személyügyi menedzsment feltételeit és eljárásait.

Témakörök:

 • Szervezet
 • Személyzeti menedzsment
 • Controlling

(Forrás: www.ebcl.hu)

{jathumbnail off}