Mezőgazdasági technikus

Mezőgazdasági ágazat, szakma száma: 5 0811 17 09mgvizsga 1

A mezőgazdasági technikus korszerű agronómiai és technikai eljárásokat alkalmaz növénytermesztési, állattenyésztési munkája, és a kapcsolódó műszaki, gazdasági tevékenysége során.

Technikus képzés jellemzői:

 • képzési idő 2 év,
 • nappali rendszerű: a tanulók tanulói jogviszonyba kerülnek (családi pótlék, diákigazolvány, tankönyv- és menzakedvezmény),
 • ösztöndíj: első szakmát szerzők részére,
 • ingyenes: első és második szakmaként. 

Képzés megkezdésének feltétele:

 • jelentkezési lap,
 • érettségi bizonyítvány (ha a 2020/2021-es tanévben sikertelen érettségi vizsgát tett, jelentkezhet, de legkésőbb a 2021/2022-es tanév őszi érettségi vizsgaidőszakban teljesítenie kell az érettségi követelményeket),
 • legfeljebb 23 éves életkor (1997. szeptember 01. utáni születési dátum),
 • a jelentkező nem rendelkezik államilag finanszírozott szakképesítéssel, vagy legfeljebb egy államilag finanszírozott szakképesítéssel rendelkezik.

Jelentkezés menete:

 • jelentkezési lap leadása,
 • érettségi bizonyítvány leadása.

jel lap adatvedelmi

 

 

 

Ágazati alapoktatás során megismerik Magyarország éghajlati és talajadottságait.

Képesek lesznek:

 • egyszerű meteorológiai megfigyeléseket végezni, adatokat gyűjteni,mgvizsga21 46
 • egyszerű helyszíni talajvizsgálatot végezni (fizikai, kémiai, biológiai),
 • talajhibákat, talajjavítás és talajvédelem lehetőségeit meghatározni,
 • digitális mérőeszközöket alkalmazni,
 • növények szaporítását elvégezni,
 • gazdasági állatok testméreteit felvenni, külső értékmérő tulajdonságaikat és viselkedésüket megfigyelni,
 • irányítás mellett mezőgazdasági gépeket kezelni, azok karbantartását elvégezni.

Szakmai oktatás során:

 • megadott receptúra alapján takarmányt készítenek,
 • berendezéseket működtetnek,
 • megismerik:
  • a hazai és EU-s támogatási lehetőségeket, a támogatási kérelmek beadásának követelményeit,
  • precíziós gazdálkodás (állattenyésztés, növénytermesztés) irányelveit, a drónok szerepét,
 • növénytermesztő üzemek és állattartó telepek napi adminisztratív feladatait látják el,
 • terményt takarítanak be, előkészítik tárolásra, kitöltik a kapcsolódó dokumentumokat,
 • talajművelési eljárásokat végeznek meghatározott sorrendben,
 • kertészeti kisgépeket kezelnek, működtetnek,
 • gyümölcsfákat metszenek,
 • magágyat készítenek, vetést, tápanyagellátást hajtanak végre,
 • megállapítják a növények érettségi fokát, betakarítják, tisztítják, feldolgozásra előkészítik,
 • állattartási feladatokat végeznek (szarvasmarha, juh, sertés, baromfi).

Betölthető munkakörök:

 • Agrártechnikus
 • Állattenyésztő és növénytermesztő
 • Falugazdász (technikus)
 • Fejő- és tejkezelőgép kezelő
 • Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezető
 • Mezőgazdasági technikus
 • Mezőgazdasági rakodógép kezelő
 • Növénytermesztő
 • Ökogazda
 • Önálló gazda
 • Önjáró betakarítógép kezelő
 • Őstermelő

jogosultsag 800x80

mgvizsga21 72