Logisztikai technikus (5 1041 15 06)

04 logtech

 
Közlekedés és szállítmányozás ágazat

A képzési időtartama 2 év, feltétele érettségi bizonyítvány.

Első és második szakmaként ingyenesen megszerezhető!

A logisztikai technikus megszervezi a beszerzést, az áru raktározását és az értékesítést, az áruk eljuttatását belföldi és nemzetközi forgalomban. Útvonalat tervez, díjszámítást végez, kiállítja és kezeli a kísérőokmányokat.

Megszerezhető emelt szintű szakképesítés: logisztikai technikus.

 

 

A képzés nappali rendszerben történik és tandíjmentes. A résztvevők tanulói jogviszonyba kerülenk, ezért jogosultak a családi pótlékra, diákigazolványra, tankönyv- és menzakedvezményre.

 jel lap adatvedelmi

 

 

Ágazati alapoktatás során megismerik a háztartások, vállalkozások, és az állam pénzgazdálkodását.

Képesek lesznek:

 • megkülönböztetni a vállalkozási formákat,
 • értelmezni alapvető jogi fogalmakat és a fogasztói jogokat,
 • közlekedési eszközöket összehasonlítani,
 • hatékony kommunikációra megadott helyzetben (írásban, szóban),
 • bizonylatokat kitölteni,
 • megkülönböztetni az áruforgalmi folyamat szakaszait.

Szakmai oktatás során:

 • besorolják az árukat a megfelelő kategóriába (tűzveszélyességi),
 • veszélyes áruk szállításához kapcsolódó nyomtatványokat értelmeznek,
 • banki és pénzforgalmi dokumentumokat töltenek ki,
 • különböző országok pénznemeit váltják át (eladási, vételi árfolyamok alapján),
 • üzleti levelet készítenek,
 • kiválasztják adott áru fuvarozásához a leginkább megfelelő közúti, vasúti, légi, vízi járművet,
 • végrehajtja az üzemviteli feladatokat (kísérőokmányok kiállítása),
 • útvonalat terveznek belföldi és nemzetközi forgalomban, kapcsolatot tartanak az egyes szervezetekkel,
 • díjszámítást végeznek,
 • raktározáshoz kapcsolódó bizonylatokat töltenek ki,
 • szervezik a raktár áruforgalmát,
 • számításokat végeznek a szükséges készletek nagyságának meghatározásához, rendeléshez, készletezéshez, hatékonyság megállapításához.

kg 05kg 04

 A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Anyag és készletgazdálkodási ügyintéző
 • Anyag logisztikus
 • Anyagbeszerzési előadó
 • Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
 • Árufuvarozói ügyintéző
 • Beszerzési ügyintéző
 • Logisztikai ügyintéző
 • Szállítmányozási ügyintéző

 

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI TANULÓI JOGVISZONYBAN - TECHNIKUSI KÉPZÉS (2 ÉVES):

 1. Kitöltött jelentkezési lap.
 2. Érettségi bizonyítvány (ha a 2019/2020-as tanévben sikertelen érettségi vizsgát tett, jelentkezhet, de legkésőbb a 2020/2021-es tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban teljesítenie kell az érettségi követelményeket).
 3. A jelentkező nem rendelkezik államilag finanszírozott szakképesítéssel, vagy legfeljebb egy államilag finanszírozott szakképesítéssel rendelkezik.
 4. Legfeljebb 23 éves életkor (1997. január 01. utáni születési dátum, mert tanulói jogviszony addig a tanévig létesíthető , amelyben a huszonötödik életévét betölti, ezt követően kizárólag felnőtképzési jogviszonyban kezdhet új tanévet).
 5. Egészségügyi alkalmasság, ha a KKK előírja (mezőgazdasági technikus esetén kötelező).
 6. Tankönyvelőleg: 5 000 Ft.

 

Jelentkezés menete:

 1. jelentkezési lap leadása,
 2. érettségi bizonyítvány leadása,
 3. ha rendelkezik sajátos nevelési igényt igazoló érvényes szakértői véleménnyel, vagy a halmozottan hátrányos helyzetet igazoló érvényes jegyzői határozattal, ezek leadása,
 4. 5 000 Ft tankönyvelőleg befizetése,
 5. fentiek megléte esetén a jelentkező augusztus 31-én automatikusan beírásra kerül.

 

Tanulói jogviszony alapján szerzett jogosultságok:

 1. Diákigazolvány: a diákigazolvány érvényes a tanév végét követő október 31. napig, a kapcsolódó kedvezmények tehát eddig igénybe vehetőek.
 2. Családi pótlék: családi pótlék annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek/tanuló a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek a 23. életévét betölti.
 3. Egészségbiztosítás: a tanuló jogosult az egészségügyi szolgáltatásokra a tanulói jogviszonya kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnését követő 45. napig.
 4. Diákmunka: iskolaszövetkezet keretében a diákigazolvány érvényességéig végezhet munkát.
 5. Ösztöndíj: csak első szakma megszerzése esetén jár, havi juttatás. Első szakma megszerzésére irányuló képzésben, megismételt évfolyamon nem jár ösztöndíj.
  • Ösztöndíj mértéke: (ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes legkisebb munkabér egyhavi összege).
   • ágazati alapoktatásban: ösztöndíj alapjának 5 %-a
   • szakirányú oktatásban a tanulmányi eredménytől függ: az ösztöndíj alapjának 5/ 15/ 25/ 35 %-a
 6. Pályakezdési juttatás: első szakma megszerzése esetén jár, egyszeri juttatás. Mértéke a pályakezdési juttatás alapjának 80/ 110/ 140/ 180 %-a, vizsgaeredménytől függően. (Pályakezdési juttatás alapja a tanév első napján érvényes legkisebb munkabér egyhavi összege.)
 7. Rászorultsági helyzet alapján támogatás (pályázható): havi juttatás, amire hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített tanuló pályázhat, ha a megelőző tanév osztályzatainak átlaga 3,5 fölött van. Mértéke a támogatás alapjának 20 %-a. A pályázatot az NSZFH teszi közzé a honlapján.

 

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI FELNŐTTKÉPZÉSI JOGVISZONYBAN - TECHNIKUSI KÉPZÉS (2 ÉVES):

 1. Kitöltött jelentkezési lap
 2. Érettségi bizonyítvány (Ha a 2019/2020-as tanévben sikertelen érettségi vizsgát tett, jelentkezhet, de legkésőbb a 2020/2021-es tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban teljesítenie kell az érettségi követelményeket.)
 3. A jelentkező nem rendelkezik államilag finanszírozott szakképesítéssel, vagy legfeljebb egy államilag finanszírozott szakképesítéssel rendelkezik, ingyenes képzésre jogosult.
 4. Ha már két államilag finanszírozott szakképesítéssel rendelkezik, a technikusi képzésben térítési díjat fizet.
 5. Egészségügyi alkalmasság, ha a KKK előírja (Mezőgazdasági technikus esetén kötelező!;
 6. Tankönyvelőleg: 5 000 Ft.

 

Jelentkezés menete:

 1. jelentkezési lap leadása,
 2. érettségi bizonyítvány leadása,
 3. felnőttképzési szerződés megkötése (leadott jelentkezési lap alapján készül)
 4. 5 000 Ft tankönyvelőleg befizetése,
 5. térítési díj megfizetése (amennyiben nem jogosult ingyenes képzésre.