Logisztikai technikus

Közlekedés és szállítmányozás ágazat, szakma száma: 5 1041 15 0604 logtech

A logisztikai technikus megszervezi a beszerzést, az áru raktározását és az értékesítést, az áruk eljuttatását belföldi és nemzetközi forgalomban. Útvonalat tervez, díjszámítást végez, kiállítja és kezeli a kísérőokmányokat.

Technikus képzés jellemzői:

 • képzési idő 2 év,
 • nappali rendszerű: a tanulók tanulói jogviszonyba kerülnek (családi pótlék, diákigazolvány, tankönyv- és menzakedvezmény),
 • ösztöndíj: első szakmát szerzők részére,
 • ingyenes: első és második szakmaként. 

Képzés megkezdésének feltétele:

 • jelentkezési lap,
 • érettségi bizonyítvány (ha a 2020/2021-es tanévben sikertelen érettségi vizsgát tett, jelentkezhet, de legkésőbb a 2021/2022-es tanév őszi érettségi vizsgaidőszakban teljesítenie kell az érettségi követelményeket),
 • legfeljebb 23 éves életkor (1997. szeptember 01. utáni születési dátum),
 • a jelentkező nem rendelkezik államilag finanszírozott szakképesítéssel, vagy legfeljebb egy államilag finanszírozott szakképesítéssel rendelkezik.

Jelentkezés menete:

 • jelentkezési lap leadása,
 • érettségi bizonyítvány leadása.

 jel lap adatvedelmi

 

 

Ágazati alapoktatás során megismerik a háztartások, vállalkozások, és az állam pénzgazdálkodását.

Képesek lesznek:

 • megkülönböztetni a vállalkozási formákat,web 11
 • értelmezni alapvető jogi fogalmakat és a fogasztói jogokat,
 • közlekedési eszközöket összehasonlítani,
 • hatékony kommunikációra megadott helyzetben (írásban, szóban),
 • bizonylatokat kitölteni,
 • megkülönböztetni az áruforgalmi folyamat szakaszait.

Szakmai oktatás során:

 • besorolják az árukat a megfelelő kategóriába (tűzveszélyességi),
 • veszélyes áruk szállításához kapcsolódó nyomtatványokat értelmeznek,
 • banki és pénzforgalmi dokumentumokat töltenek ki,
 • különböző országok pénznemeit váltják át (eladási, vételi árfolyamok alapján),
 • üzleti levelet készítenek,
 • kiválasztják adott áru fuvarozásához a leginkább megfelelő közúti, vasúti, légi, vízi járművet,
 • végrehajtja az üzemviteli feladatokat (kísérőokmányok kiállítása),
 • útvonalat terveznek belföldi és nemzetközi forgalomban, kapcsolatot tartanak az egyes szervezetekkel,
 • díjszámítást végeznek,
 • raktározáshoz kapcsolódó bizonylatokat töltenek ki,
 • szervezik a raktár áruforgalmát,
 • számításokat végeznek a szükséges készletek nagyságának meghatározásához, rendeléshez, készletezéshez, hatékonyság megállapításához.

 A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Anyag és készletgazdálkodási ügyintéző
 • Anyag logisztikus
 • Anyagbeszerzési előadó
 • Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
 • Árufuvarozói ügyintéző
 • Beszerzési ügyintéző
 • Logisztikai ügyintéző
 • Szállítmányozási ügyintéző

 jogosultsag 800x80logvizsga21 52