Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Közgazdasági ágazat, szakma száma: 5 0411 09 01web 3

A képzés során a tanulók az irodai munkához nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket sajátítanak el, így a vállalkozások működtetésében, a termelő, szolgáltató vállalatoknál, illetve az államigazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakemberekké válnak.

Technikus képzés jellemzői:

 • képzési idő 2 év,
 • nappali rendszerű: a tanulók tanulói jogviszonyba kerülnek (családi pótlék, diákigazolvány, tankönyv- és menzakedvezmény),
 • ösztöndíj: első szakmát szerzők részére,
 • ingyenes: első és második szakmaként. 

Képzés megkezdésének feltétele:

 • jelentkezési lap,
 • érettségi bizonyítvány (ha a 2023/2024-es tanévben sikertelen érettségi vizsgát tett, jelentkezhet, de legkésőbb a 2024/2025-ös tanév őszi érettségi vizsgaidőszakban teljesítenie kell az érettségi követelményeket),
 • legfeljebb 25 éves életkor (1999-es, vagy utáni születési dátum),
 • a jelentkező nem rendelkezik államilag finanszírozott szakképesítéssel, vagy legfeljebb egy államilag finanszírozott szakképesítéssel rendelkezik.

Jelentkezés menete:

 • jelentkezési lap leadása,
 • érettségi bizonyítvány leadása.

jel lap adatvedelmi

 

 

 

Ágazati alapoktatás során megismerik a gazdasági élet szereplőit, a vállalkozások létesítésének és megszüntetésének lehetőségeit, a munkaviszonyhoz kapcsolódó adminisztratív teendőket.

Képesek lesznek:

 • gazdasági események könyvelésére,
 • analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetésére,
 • adóbevallások készítésére,
 • pályázatok előkészítésére,
 • üzleti terv elkészítésére,
 • értékpapír, valuta és devizaműveletek végzésére, nyilvántartására.

Szakmai oktatás során:

 • a hétköznapi és gazdasági viselkedéskultúra szabályait alkalmazni,
 • megkülönböztetni a vállalkozási formákat,
 • elvégezni a különböző vállalkozási formák alapításához, működtetéséhez, megszüntetéséhez kapcsolatos adminisztratív teendőket,
 • alapvető statisztikai számításokat végezni,
 • online banki szolgáltatásokat használni,
 • dokumentumokat létrehozni, módosítani (tízujjas vakírás segítségével).

Betölthető munkakörök:

 • Analitikus könyvelő
 • Anyaggazdálkodási nyilvántartó
 • Banki könyvelő
 • Bérellenőr
 • Bérszámfejtő
 • Bérügyi asszisztens
 • Bérügyi ügyintéző
 • Folyószámla könyvelő
 • Irodai adminisztrátor
 • Pénztáros
 • Pénzügyi asszisztens
 • Pénzügyi referens
 • Számlaellenőr
 • Számlázási ügyintéző
 • Tárgyi eszköz-nyilvántartó
 • Társadalombiztosítási ügyintéző

jogosultsag 800x80

kozgevizsga24 55