Gazdasági informatikus

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A Gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Rendelkezik az információtechnológiai alapismeretekkel és alapkompetenciákkal
 • Képes vállalkozni, rendelkezik az önfoglalkoztatáshoz és foglalkoztatáshoz szükséges alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási kompetenciákkal és megoldási gyakorlattal
 • Munkavállalóként bírja mindazokat az ismereteket és készségeket, melyek mind a hazai, mind az EU munkaerőpiacán szükségesek
 • Ismeri a hazai munkáltatói piacot, annak követelményeit saját szakmáját illetően és motivált annak megfelelésére.
 • Megfelelő szintű ismeretekkel rendelkezik a munkavállaláshoz (jogi, egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi)
 • Munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazza
 • Különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepít és üzemeltet
 • Megtervez és telepít egy otthoni/kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatja az internethez
 • Adatbázis szolgáltatásokat vesz igénybe, adatbázis műveleteket végez napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására
 • Programozási feladatot végez egyszerű napi problémák kezelésére/webes feladatok megoldására
 • Megfelelő szintű és mélységű tudással rendelkezik a közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatok megoldásához, továbbá ismeri az informatikai eszközöket, melyek segítségével megoldja a vállalati feladatokat
 • Ismeri a vállalati rendszereket és alrendszereket, megfelelő módszerrel tudja elemezni azokat. Tud új vállalati információs rendszereket tervezni, tesztelni és üzemeltetni és tud egy meglévő rendszert adaptálni.
 • Ismeri a leghatékonyabb és leggyakrabban előforduló módszereket, melyeket alkalmazva alrendszereket/rendszereket fejleszt
 • Feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben alkalmaz célszoftvereket
 • Statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezések tervezése és megvalósítása
 • Adatbázisokat elemez, tervez és hoz létre valamely konkrét cél érdekében
 • Rendszerszervezési projektben dolgozik
 • Képes minden gazdálkodási, ügyviteli, szervezési, adatbázis tervezési és lekérdezési feladatát a legmegfelelőbb informatikai eszköz alkalmazásával megoldani
 • A szakma gyakorlásához szükséges kommunikációhoz rendelkezik a szükséges angol nyelvi alapszókinccsel, szakmai szöveget megért és fordít.

Alapadatok

OKJ-szám: 54 481 02
Szakmacsoport: Informatika
Szint: emeltszintű szakképesítés

A képzésről

Képzési idő iskolai rendszerben: 2 év
Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 160 óra

Betölthető foglalkozások: 

 • Rendszerelemző (informatikai)
 • Adatbázis-tervező és -üzemeltető
 • Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
 • Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Betölthető munkakörök:

 • Folyamatszervező informatikus
 • Információrendszer-elemző és -tervező
 • Informatikai elemző
 • Informatikai koordinátor
 • Informatikai tanácsadó
 • Rendszer koordinátor (informatikai)
 • Rendszeranalitikus (informatikai)
 • Rendszerintegrátor (informatikai)
 • Rendszerszervező (informatikai)
 • Rendszertámogató (informatikai)
 • SAP konzulens (informatikai)
 • Adatbázis elemző
 • Adatbázis fejlesztő
 • Adatbázis rendszergazda
 • Adatbiztonsági felelős
 • Adatvédelmi és -biztonsági felelős
 • Adatbázis asszisztens
 • Számítógép programozó asszisztens
 • Rendszeradminisztrátor

 

kg 04

MobilMenü