kadarzalan19Színes egyénisége miatt iskolai és az osztályközösség meghatározó tagja, nagyon sokan ismerik és szeretik. A ”Zalánka” név fogalom. Nem ok nélkül, hiszen közösségi munkája kiemelkedő. Iskolánkon belül és kívül rengeteg helyen segít, szerepel, műsort vezet, iskolát képvisel, több diák munkáját is elvégzi. Iskolai és városi ünnepségeken, versenyeken csillogtatta tehetségét. A teljesség igénye nélkül: iskolai és városi pedagógus napok, március 15-i és október 23-i műsor, ballagás, szalagavatók, gólyaavató, passiójáték. Megyei és országos versenyeken is remekelt: Szép magyar beszéd, országos Arany János balladamondó, Erdélyi csillagok, nyelvművelőkörök versenye.

Közösségi munkájára büszke lehet, 4 éven keresztül hasznos tagja volt a diákönkormányzatnak. Diáktársai bizalommal fordulhattak hozzá! Szerénysége, aktív közösségi munkája, lelkiismeretessége jutalma a Vincit Virtus díj.

enyinglucazsanett19Luca az iskolai lány labdarúgás történetének második legeredményesebb játékosa szerzett gólok tekintetében. Élete a foci, ebben a játékban teljesedett ki.

Képzettsége, alázata, teljesítménye alapján választották csapatkapitánynak. Ezt a tisztséget megosztva látja el.

Az elért eredményeiről: most jutottak be a Fair Play Kupa országos döntőjébe. Katolikus Iskolák Országos Bajnokságán 5. és 6. helyezést értek el. Diákolimpia megyei döntőjén ezüstérem, Patrocínium Kupán, Szilády Kupán, megyei Fair Play Kupán aranyérem. Még sok-sok versenyt sorolhatnánk, ahol részt vett.

Sportpályán elért eredményei és az itt tanúsított szorgalma alapján érdemli meg a Vincit Virtus díjat.

horpaczierik19Példamutató szorgalmának köszönhetően a négy év során jó illetve kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Megbízható, egyenletes teljesítményét a sok tantárgyi dicsérete is bizonyítja.

Számos tanulmányi versenyen indult, de kiemelkedő sikereket a közgazdaság tudományterületen ért el. A különböző versenyeken azért indult, hogy a pénzügyi-gazdasági ismeretei körét bővítse, a tudatos pénzügyi gondolkodást sajátítson el.

Országos Marketing versenyen 9. helyen Zsebpénzügyes elnevezésű országos versenyen 400 csapatból a 4. helyen végzett csapatával.

A LEGJOBB eredménye ÁSZÉV versenyen az idei tanévben 700 jelentkezőből elért 24. hely.

Elkötelezett, kitartó munkájával, szorgalmával és szerény, csöndes magatartásával kivívta társai, tanárai elismerését.

adamviktoria19Viki iskolai tanulmányai alatt mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtott, három éven keresztül volt kitűnő bizonyítványa. Több tantárgyból szerzett tantárgyi dicséretet.

Folyamatos résztvevője volt közgazdasági versenyeknek egyéniben és csapatban is. A legjobb eredménye a 2018-ban megrendezett Zsebpénzügyes országos versenyen elért 4. helyezés.

A sport iránti elkötelezettsége már 9. osztálytól megmutatkozott. 4 éve tagja az iskolai lány-focicsapatnak, sok sikeres kupán vett részt, amelyek közül kiemelkedik a Diákolimpia megyei fordulóján való szereplés.

Az osztályközösség megbízható tagja, tanárai és osztálytársai mindig számíthattak rá. Kiemelkedő tanulmányi eredményével, céltudatosságával, kitartó szorgalmával példaként állítható iskolánk diáksága elé.

lajkomihaly19A mondás így szól: Nehézségeken át győz az erény. Misi az osztálya egyik legjobb tanulója. Négy év alatt bebizonyította, hogy meg tudja állni a helyét az iskolában tanulási nehézségei ellenére is. Nemcsak történelem tantárgyból egyenletesen kiváló teljesítménye, hanem az iskolai életben való aktív részvétele is példa értékű. Szerény, segítőkész, csendes fiatalember. Az iskolai énekkar oszlopos tagja. Küzdeni akarásával, kitartásával és szorgalmával méltán nyerte el a Vincit Virtus díjat.

karsaifanni19Fanni osztálya legjobb tanulója. Tanulmányi eredménye minden évben meghaladta a 4,5-es átlagot. Számos tantárgyi dicséretet kapott. Teljesítménye magyar nyelv és irodalom tantárgyból kiemelkedő. Számos helyesírási és szépkiejtési versenyen indult. Az idei tanévben az ÁSZÉV versenyen országos 14. helyezett lett, mellyel 50 többletpontot kapott teljesítményéért a szakirányú továbbtanuláshoz.

Az iskolai énekkar oszlopos tagja. Adventi teadélutánokon szavalt, de minden más iskolai rendezvényen is aktívan részt vett.

Vidám, szerény, szorgalmas diák. Segítőkész és kedves személyisége miatt tanárai és diáktársai is kedvelik.

forgolili19Tanulmányai kezdetétől az iskolai diákbizottság tagja volt. Tizenegyedikes korában társai megválasztották az iskolai diákönkormányzat elnökévé. Ezzel párhuzamosan ő volt a városi diákönkormányzat elnöke is.

Aktívan részt vett az iskolai programok, mint például a gólyabál, az iskolai sportnap és a diáknap megszervezésében és lebonyolításában.

Az idei évben a diáknapi pályázat megírásában is nagy részt vállalt.

Minden évben számos általános iskolai nyílt napon segített az iskola népszerűsítésében.

Határozott személyiségével és jó szervezőkészségével méltán vívta ki diáktársai és a tantestület elismerését.

liskaandor19Andor négy éven át az iskolai focicsapat meghatározó tagja volt.
Számos hazai és külföldi versenyen szerepelt a csapattal kiváló eredménnyel.

A Rákóczi Kupán az iskolai csapat tagjaként 2017-ben aranyérmet, 2016-ban és 2018-ban ezüstérmet szerzett. A Sepsiszentgyörgyön rendezett Berde Kupán három évben aranyérmes, az idei tanévben ezüstérmes lett. A Diákolimpia Megyei Döntőjében 2016-ban a csapattal első helyen végzett.

Ezen rendezvények mellett számos megyei és városi kupán vett részt, ahonnan dobogós helyezésekkel tért vissza.

Sportsikerei mellett ő is élt az iskolánk nyújtotta lehetőséggel, és megszerezte a Cisco Hálózati Akadémia nemzetközileg elfogadott oklevelét, és az ECDL bizonyítványt.

Az elért eredményei, versenyszelleme példaértékű tanulótársai számára.

kocsimate19Máté középiskolás évei alatt oszlopos tagja volt a mindenkori stúdiós csapatnak.

Négy éven át aktívan segítette az iskolai rendezvények színvonalas lebonyolítását. Munkáját önzetlenül, kiemelkedő szakmai felkészültséggel – nem kevés áldozathozatallal végezte. Önfeláldozó munkájának köszönhetjük a szalagavatók, ballagások, Rákóczi Kupák és egyéb iskolai rendezvények színvonalas háttérmunkáit. Nagy szerepet vállalt a megújult Rákóczi TV úrjaszervezésében, a műsorok gyártásában és az élő közvetítések munkálataiban is. Szakmai tudását, tapasztalatát önzetlenül adta tovább fiatalabb társainak ezzel is építve a jövő Rákóczi TV-jét!

Az iskolai informatikai tanórák keretében megszerezte a Cisco Hálózati Akadémia nemzetközileg elfogadott oklevelét és ECDL bizonyítványt szerzett. Kötelességtudata, önzetlensége példaként állhat diáktársai előtt.